اندیشه من-2 مراقب افکارت باش..! مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود، مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود، مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود، مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود، مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود. "امام علی علیه السلام" برای ازتباط بیشترمی توانیدازطریق ایمیل:andishehman@yahoo.com اقدام کنید tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com 2018-04-25T05:47:31+01:00 mihanblog.com قبل از ازدواج حتما بخوانید 2015-08-17T13:41:29+01:00 2015-08-17T13:41:29+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/263 من اگر هنوز در رویا سرمی کنید و منتظر شاهزاده سوار بر اسب سفید خود هستیداگر شما فکر کرده اید با انتخاب یک فرد کاملا شبیه خودتان مزه ی خوشبختی را به طور کامل می چشید؟یا اینکه فکر می کنید که شما و همسرایندتان با هم فرقی ندارید و شما این اجازه را دارید که شخصیتش را زیر سوال ببرید؟یا اینکه فکر می کنید که شما با انتخاب همسرتان تمام نقص ها و عیب و ایرادهایتان را قرار است ماله بگیرید؟یا اینکه فکر می کنید همسرتان سرکار می رود و نوع شغلش به شما ربطی ندارد و فقط پولش مهم است؟یا اینکه فکر می کنید می توانید بع اگر هنوز در رویا سرمی کنید و منتظر شاهزاده سوار بر اسب سفید خود هستید

اگر شما فکر کرده اید با انتخاب یک فرد کاملا شبیه خودتان مزه ی خوشبختی را به طور کامل می چشید؟

یا اینکه فکر می کنید که شما و همسرایندتان با هم فرقی ندارید و شما این اجازه را دارید که شخصیتش را زیر سوال ببرید؟

یا اینکه فکر می کنید که شما با انتخاب همسرتان تمام نقص ها و عیب و ایرادهایتان را قرار است ماله بگیرید؟

یا اینکه فکر می کنید همسرتان سرکار می رود و نوع شغلش به شما ربطی ندارد و فقط پولش مهم است؟

یا اینکه فکر می کنید می توانید بعد از ازدواج رابطه اتان را با خانواده همسرتان به هم بزنید؟

باید بگویم که بسیار در اشتباه هستید؟

برای اینکه اشتباه خود را متوجه شوید به ادامه مطلب مراجعه کنید


]]>
اندیشه من -2 تهی می شود! 2013-12-31T13:26:39+01:00 2013-12-31T13:26:39+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/260 من خوب با توجه به اینکه من همچنان خواستار ادامه کارم توی وبلاگ اندیشه من هستم این وبلاگ از مطلب تهی خواهد شدمطالب مرتبط به وبلاگ اصلی بازگردانده می شوندو مطالب فرعی به وبلاگ مهدی خردمند منتقل خواهند گشت مطالب مرتبط به وبلاگ اصلی بازگردانده می شوند
و مطالب فرعی به وبلاگ مهدی خردمند منتقل خواهند گشت
]]>
متاسفم 2013-11-29T14:04:22+01:00 2013-11-29T14:04:22+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/259 من یه مدتی هست که تنها به اندیشه من 1 می پردازم و فکر کنم حدود یک ماهی میشم که این طرف سرنزدم قرار بود این وبلاگ شعبه دوم اندیشه من باشه و دیگه توی اندیشه من 1 کار نکنماما مثل اینکه اون جا رو رونق دادیم و این ور بی رونق موند! قرار بود این وبلاگ شعبه دوم اندیشه من باشه و دیگه توی اندیشه من 1 کار نکنم
اما مثل اینکه اون جا رو رونق دادیم و این ور بی رونق موند!
]]>
شرافت 2013-10-03T22:01:50+01:00 2013-10-03T22:01:50+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/258 من ]]> ایمان ، فقط ایمان 2013-09-25T12:29:35+01:00 2013-09-25T12:29:35+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/257 من ]]> اون وقت میگن چرا ما عقیم می شیم! 2013-09-17T21:32:01+01:00 2013-09-17T21:32:01+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/256 من ]]> خلاقیت 2013-09-17T20:52:33+01:00 2013-09-17T20:52:33+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/255 من ]]> مرسی ممنون ، شوهر سابقمه! 2013-09-17T20:49:28+01:00 2013-09-17T20:49:28+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/254 من ]]> در چنگ اعتیاد 2013-09-17T20:45:22+01:00 2013-09-17T20:45:22+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/253 من ]]> ؟! 2013-09-17T20:44:26+01:00 2013-09-17T20:44:26+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/252 من ]]> برنامه نویسا این جوریه؟ 2013-09-17T20:43:00+01:00 2013-09-17T20:43:00+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/251 من ]]> پرنده صلح؟! 2013-09-17T20:37:44+01:00 2013-09-17T20:37:44+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/250 من ]]> ژاپنی 2013-09-17T20:30:39+01:00 2013-09-17T20:30:39+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/249 من podborka_52 ]]> کیسه هوا؟ 2013-09-17T20:26:42+01:00 2013-09-17T20:26:42+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/248 من 312239_244694728909094_100001057057762_745289_753943906_n (Copy) ]]> چرت زدن 2013-09-17T20:12:08+01:00 2013-09-17T20:12:08+01:00 tag:http://andisheh-man-2.mihanblog.com/post/247 من چرت زدن از پیری جلوگیری می کند.خصوصا اگر در حال رانندگی چرت بزنید! چرت زدن از پیری جلوگیری می کند.
خصوصا اگر در حال رانندگی چرت بزنید!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
]]>